Rozwiązania

Jako specjaliści w zarządzaniu infrastrukturą i wsparciem użytkowników zapewniamy klientów, że skorzystają z naszego interdyscyplinarnego i wielobranżowego doświadczenia, a tym samym sprostają obecnym i przyszłym wyzwaniom, osiągając oczekiwane cele kosztowe, jakościowe oraz wymaganą elastyczność zmian.

Nasze domeny:

solutions1

W obliczu problemów działań operacyjnych (ciągłość biznesowa 24/7/365, wiedza o specyficznych technologiach, zdolność przyjmowania szczytowych obciążeń, optymalizacja kosztowa …) oraz ograniczeń dotyczących wsparcia użytkowników (rozszerzone czasy wsparcia, ewoluujące i komplikujące się zasoby i środowisko pracy, internacjonalizacja biznesu, wzrastające wymogi użytkowników) outsourcing staje się jedynym i pożądanym rozwiązaniem dla kierownictwa pionów informatycznych oraz biznesowych firm.

Pozwala to firmom na korzystanie z kwalifikacji i elastyczności, których same nie posiadają, a zapewniają:

  • Codzienne zarządzanie systemami IT i ich transformacją;
  • Efektywne wsparcie użytkowników, gdziekolwiek są i w dowolnym czasie;
  • Dopasowanie procesów w celu optymalizacji kosztów jednostkowych, oraz dostosowanie poziomów wsparcia adekwatnie do wyzwań biznesowych;
  • Identyfikację obszarów do usprawnienia w celu podniesienia jakości świadczonych usług;
  • Alokację zespołów klientów do realizacji projektów o wyższej wartości dla biznesu.

Odpowiadając na powyższe wyzwania oferujemy naszym klientom modularne i dostosowane do wymagań rozwiązania wsparcia lokalnego (on-site) lub z naszych Centrów Usług, w ramach outsourcingu całości, lub wybranych procesów IT. Wszystko to zgodnie z ustalonymi wymogami cenowymi, wydajnościowymi oraz założoną dostępnością usług IT.

Zakres oferowanych usług:

  • Organizacja IT zarządzana w lokalizacji (on-site) klienta i/lub zdalnie (Field Services) z naszych Centrów Usług (Service Desks), świadcząca usługi przez wyszkolonych, doświadczonych i samodzielnych specjalistów, w formie outsourcingu procesów, w zakresie adekwatnym do wymagań;
  • Profesjonalny outsourcing procesów IT, pokrywający pełen cykl życia (przejęcie procesów, dostarczanie usług, faza powrotu), według najlepszych praktyk (ITIL, e-SCM) zarządzania dostarczaniem usług IT, zgodnie z wymogami biznesu i użytkowników;
  • Usługi zarządzane według Quality Service Plan, oparte o Services Convention dla ściśle zdefiniowanego zakresu;
  • Ścisła kontrola nad procesem dostarczania usług (raportowanie, spotkania, audyty, badania satysfakcji) w celu osiągnięcia uzgodnionych poziomów SLA oraz zagwarantowaniu klientom pełnej przejrzystości co do sposobu świadczenia usług;
  • Kompleksowe podejście do procesu ciągłego usprawniania usług, w pełni wykorzystując wiedzę o środowisku klienta, w celu dostarczenia niezbędnych analiz pozwalających na implementację planów usprawniania, standaryzacji i optymalizacji dostarczanych usług IT.

solutions2

 

Kilka podstawowych faktów o Proservia EMEA EUS:

solutions3

© 2016 ManpowerGroup - all rights reserved

Trwa ładowanie